ΑΔΑ: ΒΙΞΟΟΡ0Ρ-ΠΔ6 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Θεοδωρόπουλου Δαμιανού για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στο Νέο λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/03/2014 13:14:49

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *