ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡ0Ρ-ΠΣΛ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Ναλμπατιάν Χαρουτιούν για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2014 15:01:58

Leave Comment

Your email address will not be published.