ΑΔΑ: ΒΙΞ4ΟΡ0Ρ-ΩΥΘ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Σουριαδάκη Εμμανουήλ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στο Νέο λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 20/03/2014 14:52:38

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *