ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ0Ρ-ΘΗ2 – Θέμα: Περί της αιτήσεως του κου Μπαρδή Λεωνίδα για την έγκριση κατασκευής σκάλας στη θέση Τούρλος για την εξυπηρέτηση των τουριστών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2014 12:57:51

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *