ΑΔΑ: ΒΙΨΗΟΡ0Ρ-2ΟΔ – Θέμα: Περί της αιτήσεως παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον κο Μεντζενιώτη Ηλία για την άσκηση στάσιμου εμπορίου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/01/2014 13:17:29

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *