ΑΔΑ: ΒΙΨΓΟΡ0Ρ-Μ9Β – Θέμα: Ορισμός υπαλλήλου για την πιστοποίηση προϊστάμενων των Δ/νσεων Διοικητικού/Προσωπικού στο πλαίσιο της εφαρμογής της εγκυκλίου ΔΙΔΑΔ/Φ.18.24/1940/οικ.26980/24.12.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 31/01/2014 12:25:56

Leave Comment