ΑΔΑ: ΒΙΚΑΟΡ0Ρ-Α2Φ – Θέμα: Περί της αιτήσεως του Jean-Pierre Henri Heim για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου στον νέο λιμένα Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 11/03/2014 11:34:52

Leave Comment

Your email address will not be published.