ΑΔΑ: ΒΙΙΠΟΡ0Ρ-ΨΞ7 – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος FAST PASS, προϋπολογισμού 7.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/05/2014 07:52:36

Leave Comment

Your email address will not be published.