ΑΔΑ: ΒΙΗΜΟΡ0Ρ-ΤΙΖ – Θέμα: Περί της παραχώρησης ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην Δ.Ε.Υ.Α.Μ για την τοποθέτηση μονάδων αφαλάτωσης.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/04/2014 10:11:16

Leave Comment

Your email address will not be published.