ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡ0Ρ-Ζ4Α – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσίας κατάρτιση των Οικονομικών Καταστάσεων Τέλους Χρήσης Έτους 2011, 2012 και 2013, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 315/99», προϋπολογισμού 4.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2014 08:52:55

Leave Comment

Your email address will not be published.