ΑΔΑ: ΒΙΗΔΟΡ0Ρ-Ζ13 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης & Υποστήριξης του Λογισμικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έτος 2014,», προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/04/2014 08:37:17

Leave Comment

Your email address will not be published.