ΑΔΑ: ΒΙΙ6ΟΡ0Ρ-4ΕΞ – Θέμα: ΧΕΠ Β 20 – 13/05/2014 – ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΔΕΣΤΡΩΝ ΣΕ ΛΙΜΕΝΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/05/2014 12:08:01

Leave Comment