ΑΔΑ: ΒΙΦΥΟΡ0Ρ-63Ψ – Θέμα: Εντολή μετακίνησης εκτός έδρας για την εκπροσώπηση του Δήμου Μυκόνου στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/05/2014 09:02:39

Leave Comment