ΑΔΑ: ΒΙΦΣΟΡ0Ρ-ΜΟΕ – Θέμα: Σύμβαση παροχής υπηρεσίας για την βαφή τμήματος κιγκλιδωμάτων και μεταλλικών κατασκευών του νέου λιμένα Τούρλου – Εισόδου Κρουαζιερόπλοιων μέχρι Πράσινου Φάρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/05/2014 10:00:45

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *