ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ0Ρ-ΨΦΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της παροχής υπηρεσίας για την «Πληρωμή για εκτυπώσεις φωτοτυπίες σχεδίων-τευχών».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2014 07:50:27

Leave Comment