ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ0Ρ-ΚΩ0 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών οικοδομών για την συντήρηση υποδομών,προϋπολογισμού 1.008,62 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2014 10:00:30

Leave Comment

Your email address will not be published.