ΑΔΑ: ΒΙΦΙΟΡ0Ρ-2Φ6 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας υλικών συναγερμού για το Δ.Λ.Τ. Μυκόνου στο λιμένα του Τούρλου και συνδρομή με κέντρο λήψης σημάτων, προϋπολογισμού 1.060,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2014 10:03:34

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *