ΑΔΑ: ΒΙΦΓΟΡ0Ρ-ΛΚΖ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΑΝΑΗ Β για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 05/05/2014 12:41:34

Leave Comment

Your email address will not be published.