ΑΔΑ: ΒΙΦΔΟΡ0Ρ-7ΗΠ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για τον Καθαρισμός παραλίας εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 1.136,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/05/2014 08:18:30

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *