ΑΔΑ: ΒΙΦΑΟΡ0Ρ-Λ62 – Θέμα: Σύμβαση για την προμήθεια ηλεκτρομηχανικών μπαρών για τις λιμενικές εγκαταστάσεις Μυκόνου, προϋπολογισμού 14.929,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 15/05/2014 07:59:56

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *