ΑΔΑ: ΒΙΦ2ΟΡ0Ρ-0ΝΕ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή υπηρεσιών μεταφοράς υγρών λυμάτων πλοίων & εγκαταστάσεων Δ.Λ.Τ. ΜΥΚΟΝΟΥ», προϋπολογισμού 9.952,80 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 13/05/2014 08:15:24

Leave Comment

Your email address will not be published.