ΑΔΑ: ΒΙΕΚΟΡ0Ρ-1ΚΝ – Θέμα: Περί της εγκρίσεως τιμολογίου για την διαχείριση των στερεών αποβλήτων πλοίων που προσεγγίζουν την θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Δ.Λ.Τ.Μ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/02/2014 13:46:39

Leave Comment