ΑΔΑ: ΒΙ04ΟΡ0Ρ-677 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ηλεκτρομηχανικών μπαρών για τις λιμενικές εγκαταστάσεις, προϋπολογισμού 14.929,20 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/04/2014 14:54:26

Leave Comment