ΑΔΑ: ΒΧΞΧΟΡ0Ρ-Π35 – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας εξοπλισμού πρόληψης και καταστολής θαλάσσιας ρύπανσης, προϋπολογισμού 14.987,20 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2014 10:29:54

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *