ΑΔΑ: ΒΧΨΩΟΡ0Ρ-ΨΚΜ – Θέμα: Ορίζουμε τον Ροσσολάτο Νικόλαο του Αντωνίου, κατηγορίας Δ.Ε., κλάδου Τεχνικών Υδραυλικών ως Επόπτη Εργασίας στην Υπηρεσίας Καθαριότητας

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/10/2014 09:00:43

Leave Comment

Your email address will not be published.