ΑΔΑ: ΒΧΛΠΟΡ0Ρ-ΒΜ8 – Θέμα: Παροχή υπηρεσίας για την για την συντήρηση επισκευή με επεμβάσεις τοπικού χαρακτήρα του σημείου πρόσδεσης μικρών σκαφών εντός του Παλαιού Λιμένα Μυκόνου, προϋπολογισμού 12.760,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 22/10/2014 14:07:59

Leave Comment

Your email address will not be published.