ΑΔΑ: ΒΑ1ΟΟΡ0Ρ-ΟΗ7 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΚΑΖΑΡΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΨΥΧΑΓΩΓΙΑΣ ΕΠΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 03/07/2014 09:23:09

Leave Comment