ΑΔΑ: Β8ΥΧΟΡ0Ρ-Σ9Η – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΒΕΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Σ& ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 26/06/2014 07:54:44

Leave Comment