ΑΔΑ: Β80ΩΟΡ0Ρ-ΖΛΚ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας JACKIE O’BAR- MYKONOS Ανώνυμη Εταιρεία Εστίασης Τουρ. Ξενοδοχ. Α.Ε για τη παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/07/2015 12:07:53

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *