ΑΔΑ: Β5ΣΦΟΡ0Ρ-ΖΥ7 – Θέμα: Περί της έγκριση της μελέτης «Παροχή Υπηρεσιών Υπευθύνου Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων Μυκόνου» και καθορισμός ημερομηνίας κατάθεσης προσφορών».

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/02/2015 08:05:53

Leave Comment

Your email address will not be published.