ΑΔΑ: Β5ΗΒΟΡ0Ρ-ΟΙΤ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ανταλλακτικών ηλεκτροκίνητου οχήματος, προϋπολογισμού 2.655,60 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/07/2014 10:38:55

Leave Comment