ΑΔΑ: ΨΨ96ΟΡ0Ρ-ΓΜΟ – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχή υπηρεσίας Προληπτική και Κατασταλτική Συντήρηση Υποβρύχιων Αντλιών Λυμάτων Δ.Λ.Τ. Μυκόνου, προϋπολογισμού 4.182,00 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 29/12/2015 14:51:44

Leave Comment