ΑΔΑ: ΨΚ75ΟΡ0Ρ-Ψ12 – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουνάνη Νικολέτα & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου στην παραλία Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 18/03/2015 14:17:27

Leave Comment

Your email address will not be published.