ΑΔΑ: Ψ6ΠΨΟΡ0Ρ-ΚΟΣ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Κουτσούκος Α. – Ξυδάκη Ε. & ΣΙΑ Ο.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση βιτρινών.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/10/2014 14:35:19

Leave Comment