ΑΔΑ: ΩΥΖΔΟΡ0Ρ-ΟΥ1 – Θέμα: Ακύρωση της απόφασης Πρόεδρου 100/2014 με θέμα: «Έγκριση διενέργειας της προμήθειας ειδών άντλησης όμβριων υδάτων προϋπολογισμού 512,72 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 19/11/2014 14:33:19

Leave Comment