ΑΔΑ: ΩΥΘΗΟΡ0Ρ-ΨΟ7 – Θέμα: Περί του καθορισμού επιτροπής διαγωνισμού για την δημοπράτηση του έργου «Επείγουσα επισκευή του ακρωμολίου του υπήνεμου μόλου παλαιού λιμένα Μυκόνου» και όλων των δημόσιων έργων βάσει του Ν. 3669/2008.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΣΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΟΥ – ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 21/10/2014 09:54:38

Leave Comment

Your email address will not be published.