ΑΔΑ: ΩΥ1ΧΟΡ0Ρ-Υ2Κ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας Λουκάς Κουνενής & ΣΙΑ Ε.Ε για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης χώρου για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 27/10/2014 09:02:40

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *