ΑΔΑ: ΩΞΘΣΟΡ0Ρ-ΥΔΣ – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΟΙΚ. 741 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΝΤΟΣ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΜΥΚΟΝΟΥ ΑΡ ΔΙΑΚ. 2ΠΥ/2015 ΑΡ ΦΥΛΛΟΥ 4120/30,04,2015 ΣΕΛ 16

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 07/05/2015 08:55:12

Leave Comment