ΑΔΑ: ΩΞΕΩΟΡ0Ρ-ΛΤ1 – Θέμα: Παροχή σύμφωνης γνώμης και οριοθέτηση του χώρου παραχώρησης του ιδιαίτερου δικαιώματος χρήσης εντός Χερσαίας Ζώνης λιμένα Μυκόνου, με εκτέλεση έργου (τοποθέτηση isobox) στον κο Ζαφειρόπουλο Δημήτριο

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/06/2014 10:53:25

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *