ΑΔΑ: ΩΘΦΥΟΡ0Ρ-Σ09 – Θέμα: Υποστήριξη εφαρμογής μέτρων και διαδικασιών ασφαλείας των Σχεδίων Ασφαλείας Λιμενικών Εγκαταστάσεων (ΣΑΛΕ) Παλαιού και Νέου Λιμένα Νήσου Μυκόνου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 14/04/2015 15:27:56

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *