ΑΔΑ: ΩΘ6ΞΟΡ0Ρ-3ΞΓ – Θέμα: Κατάταξη σε μισθολογικό κλιμάκιο του Μπαλανίκα Χαρίλαου του Ευαγγέλου, υπάλληλο του Δ.Λ.Τ.Μ κλάδου ΥΕ Καθαριστής Εξωτ. Χώρων

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/06/2015 13:59:02

Leave Comment

Your email address will not be published.