ΑΔΑ: ΩΣ80ΟΡ0Ρ-ΝΗΥ – Θέμα: Περί της 2ης αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 Δ.Λ.Τ.Μ. και της σχετικής τροποποίησης του Τεχνικού Προγράμματος του Δ.Λ.Τ.Μ. για το έτος 2015.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 09/09/2015 09:13:20

Leave Comment