ΑΔΑ: ΩΡΟ3ΟΡ0Ρ-ΛΒΥ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας μελανιών-τόνερ για τα μηχανήματα του Δ.Λ.Τ.Μ, προϋπολογισμού 1.939,22 € ευρώ, με απευθείας ανάθεση.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 10/03/2015 14:10:54

Leave Comment