ΑΔΑ: ΩΡΙΩΟΡ0Ρ-ΓΩΟ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της σύμβασης για την «Παροχή Υπηρεσίας Συντήρησης & Υποστήριξης του Λογισμικού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου για το έτος 2015,», προϋπολογισμού 11.000,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 17/07/2015 13:09:24

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *