ΑΔΑ: ΩΡ2ΤΟΡ0Ρ-ΥΙ2 – Θέμα: Περί της εγκρίσεως δέσμευσης ποσών από τον Προϋπολογισμό Οικ. Έτους 2014 του Δ.Λ.Τ.Μ. και την απευθείας ανάθεση προμηθειών, υπηρεσιών, εργασιών, κλπ.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 04/09/2014 11:51:17

Leave Comment

Your email address will not be published.