ΑΔΑ: ΩΨΧΩΟΡ0Ρ-ΕΕΟ – Θέμα: Περί της αιτήσεως της εταιρείας ΔΗΜ. ΜΑΝΕΣΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ για την παραχώρηση ιδιαίτερου δικαιώματος απλής χρήσης χώρου.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 25/11/2014 10:07:17

Leave Comment

Your email address will not be published.