ΑΔΑ: ΩΠΨΖΟΡ0Ρ-9ΞΦ – Θέμα: Έγκριση διενέργειας της προμήθειας Χριστουγεννιάτικου Στολισμού για τις Λιμενικές Ζώνες της Μυκόνου, προϋπολογισμού 615,00 ευρώ, με απευθείας ανάθεση

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 16/12/2015 12:50:51

Leave Comment

Your email address will not be published.