ΑΔΑ: ΩΟΔ6ΟΡ0Ρ-ΖΓ4 – Θέμα: Περί της υπογραφής της «Σύμβασης Χρήσης του Συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής Winbank» με την τράπεζα Πειραιώς Α.Ε και παροχή Εξουσιοδοτήσεων για τη διενέργεια συναλλαγών μέσω του παραπάνω Συστήματος.

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 28/01/2015 08:46:35

Leave Comment