ΑΔΑ: ΩΩΧΔΟΡ0Ρ-ΔΜ3 – Θέμα: ΠΛΗΡΩΜΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠ ΟΙΚ. 433 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΗΝ ΧΑΙΡΣΕΑ ΖΩΝΗ 01ΠΛ/ΗΜΕΡ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 08/10/2015 10:42:38

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *