ΑΔΑ: ΩΜ6ΖΟΡ0Ρ-28Ω – Θέμα: Έγκριση απευθείας ανάθεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας για την Δημοσίευση περίληψης διακήρυξης δημοπρασίας με θέμα:«Προμήθεια προσκρουστήρων του Νέου Λιμένα Μυκόνου», προϋπολογισμού 156,60 ευρώ

Λήψη αρχείου
Προβολή αρχείου

Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Ημ/νία τελευταίας τροποποίησης: 12/06/2014 14:58:39

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *